BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. DI.271.2.2.2024 pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo”, w formule zaprojektuj i wybuduj
Pliki do pobrania: