BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GŚ.6220.5.2024 przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Wizna 1 o mocy do 8 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW, planowanego do realizacji na działkach nr 246/1 i 246/2 obręb Nowe Bożejewo, gmina Wizna