BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W m. STARE BOŻEJEWO – gmina WIZNA”
GK. 3410 –1/1/09 Wizna, dnia 10.04.2009r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę istniejącej stacji wodociągowej w
m. Stare Bożejewo – gmina Wizna ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt 12.1 SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Na terenie Stacji Uzdatniania Wody istnieje budynek gospodarczy murowany nieuwzględniony na planie zagospodarowania terenu. Zgodnie z pomiarami, zbiorniki wyrównawcze zlokalizowane zostały w odległości 15m od budynku głównego. Koniec zabudowy budynku gospodarczego jest w odległości 17m od budynku głównego. W tym zakresie istnieje kolizja obiektów.
a) Czy budynek gospodarczy należy rozebrać? (np. kalkulacją własną).

Odpowiedź: Budynek gospodarczy jest przeznaczony do rozbiórki, nie należy go jednak ujmować do wyceny, ponieważ Zamawiający rozbierze budynek we własnym zakresie.


Pytanie 2
Projekt przewiduje filtry wykonane ze stali nierdzewnej, orurowanie natomiast z rur PCV klejonych. Rurociągi PCV narażone są na niespodziewane pęknięcia, co może spowodować niekontrolowane zalanie stacji i zniszczenie ciągu technologicznego. W związku z tym proponujemy zastąpienie ich rurociągami ze stali nierdzewnej, które charakteryzują się dużą trwałością, wytrzymałością, oraz dobrym wyglądem wizualnym. Proszę o zajęcie stanowiska, czy nie należy uwzględnić tego przy sporządzaniu oferty. Koszt zastąpienia rur PCV na rury ze stali nierdzewnej szacujemy na kwotę około 20 000,00 zł.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć orurowanie z rur PCV klejonych, zgodnie z projektem budowlanym.WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: piątek, 10 kwi 2009 13:04
Data opublikowania: piątek, 10 kwi 2009 13:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 14:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2020 razy