BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy WIZNA ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  położonych  :

                                                                                                                                                                     1.  w Wiźnie  przy ul. Obrońców Wizny , oznaczonej numerem 980 o powierzchni 0,0738  ha ,    posiadającej KW nr 9840

2. w  Jarnuty  , oznaczona nr dz. 11, o pow. 0.33 ha , posiadająca KW Nr 28122

 

- Cena wywoławcza  nabycia działki nr 980  – 8 229,00 zł

- Wysokość wadium  -    420,00 zł

 

- cena wywolawcza nabycia działki nr 11 – 2 137,00 zł

- wysokość wadium – 120,00 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wyłącznie w gotówce  w terminie do dnia 16.06.2009 r. na konto Urzędu Gminy w BS  Pątnica O/Piątnica            Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020  .

 

Wadium zostanie zwrócone osobom  uczestniczącym w przetargu , niezwłocznie  po jego odwołaniu lub zamknięciu  .

Wadium wpłacone przez Nabywcę  nieruchomości , zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje  z  jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej  w wyznaczonym dniu i godzinie .

 

UWAGA !

                 Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009 roku o godzinie  11 –tej w Urzędzie Gminy Wizna w  pokoju  nr 12 .

 

Dla wyżej wymienionej nieruchomości z dniem 31 marca 2003 roku utracił ważność  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla gminy Wizna

 

Wójt Gminy Wizna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny , informując o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wizna  lub telefonicznie pod nr tel. (086) 219 60 18 w. 31.

 

Data powstania: środa, 13 maj 2009 12:08
Data opublikowania: środa, 13 maj 2009 12:10
Data edycji: środa, 13 maj 2009 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 12523 razy
Ilość edycji: 2