BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę istniejącej stacji wodociągowej m. Stare Bożejewo”.

GK. 3410 – 1/09                                     Wizna, dn. 14.05.2009r.

 

 

 

 

 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  zawiadamiam, że:


 


1)      za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża.


 


Uzasadnienie wyboru oferty: spełnienie wymagań określonych w SIWZ, najniższa cena spośród złożonych ofert i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.


 


2)      wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :


 


Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko


i adres WykonawcyLiczba pkt w kryterium


CENA – 100%Łącznie1 


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża


 100,00300,002Konsorcjum


Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”HYDROTECH” Bernard  Zbigniew Krajewski Stara Łomża p/sz, ul. Słoneczna 17, 18-400 Łomża


 


Instalcompact Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 23,


62-080 Tarnowo Podgórne73,64220,923Firma „BARTOSZ” Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cebulko, ul. Sejneńska 7, 15 – 399 Białystok63,37190,114Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski  ul. Targowa 26 B, 07-410 Ostrołęka70,47211,415Konsorcjum


Lider: Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży,


ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża


 


Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FISZER” Zdzisław Fiszer, ul. Gen. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica69,75209,25                    


3)      oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:


Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.


 


4)      wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:


Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.


 


Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt 20.1 SIWZ o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy.


Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.


 


                                WÓJT
                     dr inż. Zbigniew Sokołowski


Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2009 08:04
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2009 08:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 maj 2009 11:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1980 razy