BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:„Przebudowę i remont budynku w Wiźnie (adaptacja na izbę pamięci narodowej) – II etap Roboty wewnętrzne”.

GK. 3410 –2 / 09               Wizna, dnia 2009.05.22 

 


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt. 7.1 SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.


Pytanie 1.                                                                  Poz. 8 przedmiaru – ile sztuk drzwi należy zamontować?
Odpowiedź:
Zamontować 9 szt. skrzydeł  drzwiowych wewnętrznych „90”.

Pytanie 2.
Poz. 9 przedmiaru – z jakiego materiału (ściśle) i jakiej grubości parapety należy obsadzić?
Odpowiedź:                                                                 Grubość 4-5 cm, materiał GRANIT.


 Pytanie 3.                                                             Poz.13 przedmiaru- czy przewidziano wełnę do wygłuszenia czy ocieplenia sufitu podwieszanego, proszę podać rodzaj oraz jakiej  grubości?
Odpowiedź:
Ocieplenie sufitu podwieszonego, grubość 5 cm, ROCKWOOL

Pytanie 4.                                                                Poz. 22 przedmiaru- czy są wymagania odnośnie paneli podłogowych?                                    Odpowiedź:
Grubość 7-8 mm, klasa ścieralności AC4.

Pytanie 5.                                                            Poz. 7 przedmiaru robót sanitarnych- prosimy o wymiary i moc grzejników.                Odpowiedź:                                                            Wymiary grzejników- wysokość 600 mm typ PURMO, moc – ogrzanie powierzchni użytkowej 231.68 m2 o wysokości pomieszczeń do 2.80 m.

Pytanie 6.                                                              Poz. 8 przedmiaru robót sanitarnych – jakiej mocy ma być piec gazowy, czy jest w pomieszczeniu instalacja gazowa i wentylacyjno-nawiewna?Odpowiedź:                                                         Moc pieca gazowego do ogrzania powierzchni jak w pyt. 5. Brak w pomieszczeniu instalacji gazowej i wentylacyjno-nawiewnej.


 


 

 

Data powstania: piątek, 22 maj 2009 12:35
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2009 12:46
Data przejścia do archiwum: sobota, 6 cze 2009 16:30
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1930 razy