BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę istniejącej stacji wodociągowej m. Stare Bożejewo”.

GK. 3410 – 1/09                                     Wizna, dn. 20.05.2009r.

 

W związku z upływającym terminem związania ofertami, zgodnie z art.85 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający wystąpił do wszystkich oferentów z wnioskami o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania  ofertą.

            Wobec tego, iż tylko dwóch oferentów wyraziło pisemnie zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, natomiast pozostałych trzech oferentów (w tym oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą) nie wyraziło zgody we wskazanym terminie, nie zajmując stanowiska – co oznacza ich rezygnację z dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający postanowił z tych dwóch ofert wybrać ofertę z najniższą ceną czyli ofertę Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”HYDROTECH” Bernard  Zbigniew Krajewski Stara Łomża p/sz, ul. Słoneczna 17, 18-400 Łomża  i Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Pełnomocnika Konsorcjum prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed upływem terminu związania ofertą o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy.

 

                 WÓJT

       dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: piątek, 22 maj 2009 12:50
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2009 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 cze 2009 13:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1948 razy