BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont chodników w otoczeniu parku wiejskiego w Wiźnie z przebudową placu przed pomnikiem pamięci narodowej". Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 154802 – 2009 z dnia 19.05.2009r.

 GK. 3410 – 5/09                        Wizna, dnia 2009.06.10

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

 1)       za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej Sp. z o.o. BRUX, adres 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102   Powodem dokonania wyboru tej firmy było: spełnienie wymagań określonych w SIWZ, najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

 2)       wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

 Oferta nr 1Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski   18 – 400 Łomża ul. Poznańska 37 – 271.05 pkt.

 Oferta nr 2  - Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej Sp. z o.o. BRUX, adres 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102    –– 300.00 pkt.

 Oferta nr 3 – Zakład  Drogowy „KAFIL”  18 – 400 Łomża ul. Piaski 61– 290.10 pkt.

 3)       oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oferenta, który został wybrany , prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed  upływem terminu związania oferta – pkt. 14.3 SIWZ  o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy.

            Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie  udziału w przetargu.

 

              WÓJT

dr inż. Zbigniew  Sokołowski

 

 

 

Data powstania: środa, 10 cze 2009 14:52
Data opublikowania: środa, 10 cze 2009 15:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 cze 2009 09:44
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1628 razy