BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Wiznaz dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art.35  ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) Wójt Gminy ogłoszą co następuje :

Z zasobu nieruchomości  Gminy przeznaczone zostały  do zbycia   w formie przetargu nieograniczonego ustnego  nieruchomości :

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w 2009 roku

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości w.g Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg. rejestru niruchomości

Powierz -chnia

Nieruchomości

       ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacja  o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin

 Do zlożenia wniosku przez osoby którym przysługuje  pierwszeństwo nabycia

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

1.

 

 

   

 

 KW   Nr  LM1L/00064896/3

Sąd Rejonowy w Łomży

 

 

Dz.Nr  369

 

 

0,14

Działka położ.na terenie wsi Sieburczyn  Zabudowana zlewnią mleka . Obciążona prawem użytkowania wieczystego

Dla nieruchomości nie ma planu zagospodarowania   przestrz.

.                         

 

 

6 021,00

Sprzedaż  w trybie  bezprzetargowym  dla użytkownika wieczystego

 

 

 

 

 

 

2.

 

KW   Nr  28126

Sąd Rejonowy w Łomży

 

Dz.Nr 8

 

 

 

Dz.Nr 9

 

0,6147

 

 

 

0,3205

Działka położ. Na terenie wsi Srebrowo  użytkowanie  rolnicze .  grunty graniczą ze sobą.

Dla nieruchomości nie ma planu zagospodarowania   przestrz.

przezn. rolnicze 

 

6 597,00

 

 

2 371,00

 

Sprzedaż  w trybie  pisemnego przetargu nieograniczonego

 

 

3.

 

 

 

KW  Nr    28122

Sąd Rejonowy w Łomży

 

 

Dz.Nr  10

 

Dz.Nr 13

 

 

0,3500

 

0,1000

Działki położone śródleśnie na południowo-wschodnim skraju wsi Jarnuty. 

Dla nieruchomości nie ma planu zagospodarowania   przestrz.

 

 

 

4 545,00

Sprzedaż  w trybie  pisemnego przetargu nieograniczonego

 

 

Data powstania: piątek, 26 cze 2009 09:18
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2009 09:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:25
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 19282 razy