BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna

Obowiązki kontrolne Rada Gminy realizuje poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych w zakresie wynikającym z ustaw i niniejszego Statutu.
2. W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy analizowanie, opiniowanie i kontrola spraw w zakresie:
1) realizacji budżetu gminy oraz zasad gospodarki finansowej,
2) wykonania budżetu gminy,
3) formułowanie wniosków w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium.
Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
4) sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
5) trybu załatwiania interpelacji radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców,
6) sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek,
7) sprawozdań składanych przez Wójta,
8) wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej kontrolowanych jednostek.
Data powstania: wtorek, 23 wrz 2003 09:58
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2003 09:59
Data edycji: wtorek, 23 wrz 2003 10:08
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2895 razy
Ilość edycji: 1