BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wizna  informuje , że w dniu  09 września  2009 r. o godz. 11.00,  w pokoju  nr 12 Urzędu Gminy Wizna ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 zostanie przeprowadzony

   

                   pierwszy   przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości :                                                                                                                   1.   położonej w miejscowości  JARNUTY  oznaczonej nr działki  10 ,o pow. 0,35 ha,        

      i 13 o pow.0,10 ha posiadającej KW 28122

  1. położonej  w miejscowości  SREBROWO oznaczonej nr nr działek 8 o pow. 0.61 ha i 9 o pow.0,32 ha ,posiadającej  KW  28126

 

Nieruchomości  wolne są od długów ,ciężarów i roszczeń osób trzecich.  

1.  Cena wywoławcza działek nr  nr  10 i 13 położonych  w  Jarnutach    4 545,00 zł

Wadium  - 500,00 zł 

2. Cena wywoławcza działki  nr nr  8 i 9  położonej w  Srebrowie    – 8 968 ,00 zł

Wadium  - 900,00 zł

Działki nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Dotychczas wykorzystywane jako użytki rolne.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  przelewem lub bankowym  dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna  Nr  14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 BS Piątnica o/Wizna,  w terminie do dnia 07 września  2009 r.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika  który przetarg wygrał.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 09 września 2009 r.  do godz.10.00 w Urzędzie Gminy Wizna  pokój  nr 11

Pisemna oferta  powinna zawierać :

- imię  i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

do oferty należy dołączyć  dowód wniesienia wadium

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. Kpt.Raginisa 35 , pokój 11 lub  tel. 0 86 219 60 18 w.31 w godzinach  od 800 do  1 530

Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej tut.urzędu  www.wizna.pl

Zastrzega się  prawo  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 11:53
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 sty 2010 18:28
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1592 razy