BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

dotyczy:przetargu pisemnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Jarnuty oznaczonej nr nr działki 10 i 13

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  07 września   2009 roku  Nr 130/2009   w składzie :

 

1. Kazimierz Jancewicz    -  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3.Elżbieta Stankiewicz       -  członek

 

  w dniu  07 września  2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Jarnuty oznaczonej nr nr działki  10 i 13 posiadająca urządzoną KW Nr 28122

 

I.

1.     do uczestniczenia  w przetargu  na działki nr nr 10 i 13  położoną na terenie wsi JARNUTY został dopuszczony jeden oferent .

2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy  wyniosła :  4 545,00 zł

3.     cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  4 545 ,00 zł .  Ustalonym  nabywcą  został Pan Witold Grądzki  zam. Jarnuty, 18-430 Wizna.

 

    

                                                                                                           Wójt Gminy

        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2009 11:26
Data opublikowania: poniedziałek, 21 wrz 2009 11:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2009 15:07
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2131 razy