BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych należą sprawy:

1) wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży,
2) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz porządku publicznego,
3) bezrobocia,
4) współdziałanie z organami samorządu mieszkańców,
5) opiniowanie w sprawach bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
6) działania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,
7) ochrony przeciwpożarowej,
8) stanu sanitarno-higienicznego Gminy,
9) związane z przeprowadzaniem referendum,
10) prawidłowego rozpatrywania skarg ludności,
11) funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
12) upowszechniania kultury, sztuki i czytelnictwa,
13) rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki
Data powstania: wtorek, 23 wrz 2003 10:04
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2003 10:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2876 razy