BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  18 listopada   2009 roku  Nr 138/2009   w składzie :

 

1. Elżbieta Stankiewicz-  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Jolanta Napiórkowska       -  członek

 

  w dniu  19 listioada  2009 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości położonej we wsi  Wizna ul. Szosa Białostocka oznaczonej nr  działki 362/4  posiadająca urządzoną KW Nr 28708

 

I.

1.     do uczestniczenia  w przetargu  na działkę nr 362/4   położoną na terenie wsi  WIZNA zostało   dopuszczonych dwóch oferentów

2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy  wyniosła  : 24300, 00 zł

3.     cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  36 560 ,00 zł .  Ustalonym  nabywcą  został Pan Jan Krzysztof Nadolny zam. Sulin

 

    

                                                                                                           Wójt Gminy

                       Dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 1 gru 2009 11:40
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2009 11:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2010 08:46
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2365 razy