BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na; „Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Wizna”

 GK. 3410 –8 / 09                       Wizna, dnia 2009.12.11                                          

 

 

 

         Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; „Administrowanie, bieżące  utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy  Wizna”

 

         Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt. 7.1 SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1.

Jaka jest  moc pomp na  przepompowniach oraz czy  na sieci wodociągowej również  występują  przepompownie?

Odpowiedz : Kanalizacja 3 przepompownie o mocy – 2 szt.- 2*3.5kV, - 1 szt. 9.6 KV + 7.4 KV,   11  UZT w tym 2.2 kV – 1 szt,  1.1 kV – 10 szt. Przepompownia wodociągowa  w m. Męczki 5*3 kV.

 

Pytanie 2.

Jakie jest średnie  roczne  zużycie  energii  elektrycznej  na SUW  w  Starym  Bożejewie, SUW  w  Wiźnie, na  oczyszczalni ścieków  i na przepompowniach ?

Odpowiedz:  Koszt energii SUW Wizna, SUW Stare Bożejewo, Oczyszczalnia ścieków Wizna oraz wszystkich urządzeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za 2008 rok – 30 442.36 zł.

 

Pytanie 3.

Ile  wystąpiło awarii na  sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w 2009 roku?

Odpowiedz:  42 awarii.

 

Pytanie 4.

Na czyj koszt  usuwane są  awarie na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych?

Odpowiedz: Awarie usuwane są koszt  eksploatatora a jeżeli  udowodni się  winę użytkownika  to na koszt użytkownika.

 

Pytanie 5.

Jaka była ilość odpadów  na oczyszczalni ścieków  w 2008 roku z podziałem na rodzaje?

Odpowiedz: Ilość ścieków 29.0 tyś. m3  podana w pkt.3.1 SIWZ zaś rodzaj to „Skratka” w ilości  400 kg SM  i „Osad” 10 ton SM

 

Pytanie 6

Jaka była ilość reagentów  chemicznych zużywanych  na oczyszczalni  ścieków  oraz SUW w 2009 roku?

Odpowiedz: Flokulant – 100 kg.

 

Pytanie 7.

Prosimy o przesłanie  ksera pozwoleń  wodno prawnych dla sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków.

Odpowiedz: W załączeniu pozwolenia wodno prawne.

 

Pytanie 8.

Jaki jest wiek  Stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków?

Odpowiedz; Oczyszczalnia ścieków Wizna – 2002 rok, SUW Wizna 2007rok- zmodernizowana, SUW Stare Bożejewo zmodernizowano w 2009r,   2009 .11.30 przekazano do użytkowania.

Pytanie 9.

Jakie są aktualne obowiązujące stawki jednostkowe za dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków?

Odpowiedz:  Woda – 1.88 zł/m3, ścieki – 3.45 zł/m3, opłata abonamentowa – 2 zł/mc. Wartość podana brutto.

                                                  Z poważaniem:

                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 11 gru 2009 13:54
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2009 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2009 11:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2124 razy