BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej – ul. Kopernika w Wiźnie”

GK. 3410 – 9-1/ 09                             Wizna, dnia  30.12.2009r.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytania wraz z odpowiedzią:

 

 Pytanie 1               

 Czym Zamawiający kierował się żądając gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy skoro przyjęta konstrukcja jezdni nie odpowiada wymaganiom nawet dla najniższej kategorii ruchu?

 

Odpowiedź:          

 Na odcinku w km 0+000 - 0+344 istniejąca nawierzchnia jest brukowcowa, a projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5cm na warstwie wyrównawczej podbudowy grub. 8 cm z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR1, natomiast na odcinku w km 0+ 344 – 1+216,45 istniejąca nawierzchnia jest żwirowa o grub. 12-15cm, a projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5cm z górną warstwą podbudowy grub. 8cm z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym i dolną warstwą podbudowy grub. 12cm z kruszywa naturalnego również spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR1.

W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać gwarancji nie mniejszej niż 36 miesięcy na wykonane roboty.

 

           

wz. WÓJTA

mgr Józef Gawroński    
Sekretarz Gminy

 

Data powstania: środa, 30 gru 2009 12:38
Data opublikowania: środa, 30 gru 2009 12:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2010 12:46
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1908 razy