BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych do 30 000 EURO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych do 30 000 EURO
Urząd Gminy w Wiźnie ul. Plac kpt. Raginisa 35 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
- opaska z płytek SUPERBRUK
- murowanie studzienek przyokiennych
- docieplenie cokołu styropianem
- cokół z masy MARMOLIT
budynku Szkoły Podstawowej w Wiźnie przy ul. Plac kpt. Raginisa 12

Termin realizacji zamówienia do 31.08.2003r. Oferta musi spełniać warunki określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.19.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35. Uprawniony do kontaktów z oferentami jest
Pan Kazimierz Jancewicz tel. (086) 219 60 18 w.31.

Ofertę zapakowaną zgodnie ze specyfikacją warunków przetargu należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wiźnie ul. Plac kpt. Raginisa 12 w terminie do dnia 30.07.2003 r. do godz.1400.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2003 r. o godz.1430 w miejscu składania ofert.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca spełniający warunki określone w specyfikacji przetargu.

Data powstania: środa, 24 wrz 2003 11:25
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 11:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2003 08:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2520 razy