BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

GK. 3410 – 9-2/ 09                              Wizna, dnia  04.01.2010r.

 

 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej – ul. Kopernika w Wiźnie”

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytania wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie

Prosimy o przedstawienie szczegółowych obliczeń konstrukcji nawierzchni oraz metody, jaką zastosowano przy jej określeniu?

 

 

Odpowiedź:

Wyliczenie konstrukcji nawierzchni na ruch lekki przedstawiono tabelarycznie w  załączeniu.

 

 

                                                                                                                    WÓJT  

 

 dr inż. Zbigniew Sokołowski

                                                                                                            

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2010 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2010 14:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2010 12:46
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1725 razy