BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

PrzebudowA ul. Kombatantów w Wiźnie

GK. 3410 –1 /10                     
Wizna, dnia 2010.01.21                                          

 

           

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ul. Kombatantów  w  Wiźnie

 

 

         Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt. 7.1 SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1.

Zaprojektowana niweleta w lok. 0+073.30 (0.00cm) nie pozwala na wykonanie wyrównania masą w ilości 100 kg/m2 + warstwa ścieralna gr. 4 cm. Prosimy o podanie czy należy wykonać rozbiórkę istniejącego bruku w obrębie tego kilometraża. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ilość tej rozbiórki i ewentualne wykonanie podbudowy a także innych robót z tym związanych.

Odpowiedz ;

Ewentualne rozebranie istniejącego bruku jak również wyrównanie przewidzieć i ująć w cenie ryczałtowej oferty.

 

Pytanie 2.

Czy zmianę niwelety w km. 0+017.00 (+26 cm) i w km 0+049.00 (+17 cm) należy uzyskać poprzez wykonanie wyrównania masą i czy przewidziana ilość masy na to wyrównanie jest wystarczająca.

Odpowiedz:

Ewentualne wyrównanie  przewidzieć i ująć w cenie ryczałtowej oferty.

 

Pytanie 3.

W związku z pkt. 1 i 2 oraz ilością wyrównania masą prosimy o udostępnienie tabeli wyrównania oraz przekrojów poprzecznych,

Odpowiedz:

Z uwagi na to, że dokumentacja była wykonana w formie uproszczonej i nakłady robót były wyliczane matematycznie a nie graficznie, niema tabel wyrównawczych oraz przekrojów poprzecznych.

 

Pytanie 4.

Czy ilość 15 mb obrzeża przy długości 93.00 mb chodnika jest wystarczająca, czy różnica ta wynika z faktu, że w miejscu występowania ogrodzenia na podmurówce nie przewidziano ustawienia obrzeży.

 

Odpowiedz ;

Nie przewiduje się przy podmurówkach ogrodzeniowych wbudowywania obrzeży.

 wz. Wójta

mgr Józef Gawroński

Sekretarz Gminy           

                                                                

Data powstania: piątek, 22 sty 2010 15:37
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2010 15:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lut 2010 11:29
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1898 razy