BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

"Przebudowa drogi gminnej – ul. Kopernika w Wiźnie”

GK. 3410 – 9/ 09                        Wizna, dnia   27.01.2010r.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

 Gmina Wizna,  18-430 Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35

 2.  Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej w Wiźnie – ul. Kopernika w  km 0+000 – 1+216,45.

3.  Tryb udzielenia zamówienia:

 Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  5

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski     MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży                           ul. Poligonowa 12,  18-402 Łomża

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach 
z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty:  516 405,83 zł (brutto).

Oferta z najniższą ceną: 516 405,83 zł.              

Oferta z najwyższą ceną: 951 879,47 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:

Umowa o roboty budowlane  Nr 2/ES/01/2010  została zawarta w dniu 26.01.2010r.

W trakcie postępowania nie wniesiono protestów, nie przystąpiono do protestów, nie wniesiono odwołań i nie przystąpiono do odwołań.

 

      WÓJT

dr inż. Zbigniew  Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 2 lut 2010 11:06
Data opublikowania: wtorek, 2 lut 2010 11:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 mar 2010 13:29
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3166 razy