BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa ul. Kombatantów w Wiźnie

GK. 3410 – 1/ 10                                Wizna, dnia  24.02.2010r.

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Wizna,  18-430 Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa ul. Kombatantów w Wiźnie, o długości    205,02m.

3.  Tryb udzielenia zamówienia:

 Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  3

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 BIK – PROJEKT Sp. z o.o.,  ul. Poligonowa 32,  18-400 Łomża

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach 
z najniższą i najwyższą ceną:

   Cena wybranej oferty:  88 733,80 zł (brutto).

Oferta z najniższą ceną:  88 733,80 zł.           Oferta z najwyższą ceną: 129 996,67 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:

 Umowa o roboty budowlane  Nr 1/02/ES/2010  została zawarta w dniu 22.02.2010r.

 

W trakcie postępowania nie wniesiono protestów, nie przystąpiono do protestów, nie wniesiono odwołań i nie przystąpiono do odwołań.

 WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: środa, 24 lut 2010 12:15
Data opublikowania: środa, 24 lut 2010 12:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:15
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 5065 razy