BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

dotyczy:nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Srebrowo

INFORMACJA

o wyniku  przetargu

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  12 marca   2010 roku  Nr 152/2010   w składzie :

 

1. Elżbieta Stankiewicz-  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Kazimierz Jancewicz -  członek

 

         W dniu  15 marca  2010 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Srebrowo oznaczonej  nr  działek :

                            dz.nr 8 o pow. 0,6147 ha

                            dz.nr 9 o pow. 0,3205 ha I.

1.     do uczestniczenia  w przetargu  na wyżej wymienione działki położone na terenie wsi  Srebrowo został   dopuszczony jeden oferent

2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy i obniżona po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym o 40% i   wyniosła  5380,00, 00 zł

3.     cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  5500 ,00 zł .  Ustalonym  nabywcą  została  Pani Aleksandra Małgorzata Armo zam. Srebrowo

                                                                                                       Wójt Gminy

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: środa, 24 mar 2010 13:51
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:29
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1850 razy