BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

dotyczy:nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Zanklewo nr nr 57 i 58

INFORMACJA

o wyniku  przetargu

 

         Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  12 marca   2010 roku  Nr 152/2010    w składzie :

 

1. Elżbieta Stankiewicz       -  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Kazimierz jancewicz -  członek

 

         W dniu  15 marca  2010 roku i   w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi  Zanklewo  nr nr 57 i 58

 

         Przetarg zakończył się wynikami negatywnym, ponieważ nikt do niego nie przystąpił.

 

    

                                                                                                           Wójt Gminy

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: środa, 24 mar 2010 13:56
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 13:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 4280 razy