BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wyniku przetargu

dotyczy:nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zanklewo oznaczonej nr działki 241

INFORMACJA

o wyniku  przetargu

 

         Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :

Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  12 marca   2010 roku  Nr 152/2010   w składzie :

 

1. Elżbieta Stankiewicz-  Przewodniczący

2. Marianna Rembiszewska    -  członek

3. Kazimierz Jancewicz -  członek

 

         W dniu  15 marca  2010 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Zanklewo oznaczonej  nr  działki 241 o pow.0,09 ha

                           

1.     do uczestniczenia  w przetargu  na wyżej wymienioną działkę położoną na terenie wsi  Zanklewo został   dopuszczony jeden oferent

2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy i obniżona po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym o 40% i   wyniosła  428, 00 zł

3.     cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  450 ,00 zł . Ustalonym  nabywcą  został  Pan Jan Klekner zam. Zanklewo

 

    

      Wójt Gminy

      dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Data powstania: środa, 24 mar 2010 13:59
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 14:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:18
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 4255 razy