BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Bożejewo

GK. 3410 – 3/ 10                                Wizna, dnia 29.03.2010r.

OGŁOSZENIE

O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

 

„Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Stare Bożejewo”

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

 

     Gmina Wizna,  18-430 Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35

 

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:

 

      Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi wewnętrznej o długości 595,00m we wsi   Stare Bożejewo.

 

3.  Tryb udzielenia zamówienia:

 

      Przetarg nieograniczony.

 

4.  Liczba otrzymanych ofert:  4

 

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

      BIK – PROJEKT Sp. z o.o.

      ul. Poligonowa 32,  18-400 Łomża

 

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach 
z najniższą i najwyższą ceną:

 

      Cena wybranej oferty:  349 894,28 zł (brutto).

     Oferta z najniższą ceną:  349 894,28 zł.                          Oferta z najwyższą ceną: 439 023,66  zł.

 

7.  Data udzielenia zamówienia:

 

      Umowa o roboty budowlane  Nr 2/ES/03/2010  została zawarta w dniu 26.03.2010r.

 

Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2010 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2010 13:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:19
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 4080 razy