BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wyniku przetargu

Na podstawie  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 ) – Wójt Gminy Wizna  informuje :


Komisja przetargowa  wyznaczona moim Zarządzeniem z dnia  26 kwietnia 2010 roku  Nr 158/2010   w składzie :


 


1. Kazimierz Jancewicz-  Przewodniczący


2. Marianna Rembiszewska    -  członek


3. Elżbieta Stankiewicz           -  członek


 


         W dniu  27 kwietnia  2010 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła  nieograniczony przetarg pisemny  na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Sieburczyn gm.Wizna oznaczonej  nr  działki 476


1.     do uczestniczenia  w przetargu  na wyżej wymienioną działkę położoną na terenie wsi  Sieburczyn zostało   dopuszczone dwie oferty


2.     Cena wywoławcza  zbywanej nieruchomości  gruntowej  ustalona na podstawie  szacunku biegłego rzeczoznawcy    wyniosła  95 853, 00 zł


3.     cena  osiągnięta  w przetargu wyniosła  105 000,00 zł .                           Ustalonym  nabywcą  zostali  P.P Barbara Pełny,Waldemar Pełny i Filip Maciej Pełny zam.Łomża


 


    


                                                                                                           Wójt Gminy


                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski


 

Data powstania: czwartek, 29 kwi 2010 12:45
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2010 12:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 14834 razy