BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa drogi gminnej relacji Srebrowo-Rutki

Wizna, dnia 17.05.2010r.

GK. 7331- 34/W/10

 

OBWIESZCZENIE 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 28/2010 z dnia 17.05.2010r. (znak GK. 7331- 34/W/10) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej relacji Srebrowo - Rutki przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi gminnej, obejmującym działkę nr 375 położonym na gruntach wsi Srebrowo,  gm. Wizna.

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz przesłane sołtysom wsi Srebrowo i Rutki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

                                                                                                           Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2010 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2010 13:12
Data przejścia do archiwum: środa, 23 cze 2010 12:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1446 razy