BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: przebudowa dróg gminnych w m. Sieburczyn

GK. 7331- 29/W/10                     Wizna, dnia 24.05.2010r.

 

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że decyzją nr 31/2010 z dnia 24.05.2010r. (znak GK. 7331- 29/W/10) zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych przewidzianych do realizacji w pasach drogowych dróg, obejmujących działki   nr  342, 377, 399, 400 położone w miejscowości Sieburczyn,  gm. Wizna.

 

Informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Wiźnie,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiźnie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna oraz przesłane sołtysowi wsi Sieburczyn celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 11:01
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 11:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lip 2010 11:28
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1526 razy