BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok.350m³ i zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok 10m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok 38DJP.

GK7624-4/6/10                      Wizna dn. 12.07.2010r. 

 

Informacja o wydaniu decyzji 

         Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2010r. została wydana na wniosek Jadwigi i Tadeusza Zalewskich zam. Zanklewo 8, 18-430 Wizna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok.350m³ i zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok 10m³, w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok 38DJP.

         Na podstawie art.21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

         Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy w Wiźnie, Pl. Kpt. Raginisa 35, w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią państwowej powiatowej inspekcji sanitarnej.

         Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń UG Wizna oraz na gminnej stronie internetowej bip.wizna.pl/

 

Data powstania: wtorek, 13 lip 2010 14:44
Data opublikowania: wtorek, 13 lip 2010 14:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:46
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2951 razy