BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Srebrowo - Rutki w Wiźnie

  GK. 3410 – 9-1/10                           Wizna, dnia  22.07.2010r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej   Srebrowo - Rutki w Wiźnie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytania wraz
z odpowiedzią:

Pytanie 1

Czym Zamawiający kierował się żądając gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy skoro przyjęta konstrukcja jezdni nie odpowiada wymaganiom nawet dla najniższej kategorii ruchu?

Odpowiedź:

Na całym odcinku istniejąca nawierzchnia jest żwirowa o grub.  15 – 20 cm, ( wykonana w okresie ostatnich 5-ciu lat)  a projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5cm z podbudowa  grub. 20 cm z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym 50%  i   50 % łamane spełnia wymagania dla kategorii ruchu KR1.

        W związku z powyższym Zamawiający ma prawo żądać gwarancji nie mniejszej niż 36 miesięcy na wykonane roboty. W  załączeniu przedstawia się  wyliczenie konstrukcji nawierzchni   na  ruch lekki tabelarycznie  w  załączeniu.

                                                                                                                  WÓJT   GMINY

   dr Zbigniew SOKOŁOWSKI

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 lip 2010 13:12
Data opublikowania: czwartek, 22 lip 2010 13:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sie 2010 12:44
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1767 razy