BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej Srebrowo – Rutki w gm. Wizna.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego  na:  Przebudowę drogi gminnej Srebrowo – Rutki w gm. Wizna.   
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 208544 – 2010 z dnia 14.07.2010                                            

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie oferty, które zostały złożone w powyższym postępowaniu przewyższały kwotę jaką  zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 Dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu i zapraszamy do udziału w ponownych.

        

        WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 3 sie 2010 10:06
Data opublikowania: wtorek, 3 sie 2010 10:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 11598 razy