BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WIZNA NA LATA 2008-2017

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Plan Odnowy Miejscowości Wizna jest dokumentem strategicznym, określa najważniejsze działania w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008-2017. Konieczność posiadania Planu Odnowy Miejscowości wynika z potrzeby wykorzystania istniejącego potencjału i szans rozwojowych. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, m.in. w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”, przede wszystkim na inwestycje mające poprawić komfort życia lokalnych społeczności.

Pliki do pobrania: