BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do pól o długości 1865,16m we wsi Stare Bożejewo

  GK. 3410 – 8/ 10                                  Wizna, dnia 24.08.2010r.

OGŁOSZENIE 
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól o długości 1865,16m we wsi Stare Bożejewo”

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:
       Gmina Wizna,  18-430 Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
          
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi dojazdowej do pól o długości 1865,16 m we wsi Stare Bożejewo.

3.  Tryb udzielenia zamówienia:
         
Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  4

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
    
KOP– TRANS Jan Chrostowski
    Biodry 14,  18-420  Jedwabne

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

      Cena wybranej oferty:  139 811,98 zł (brutto).

      Oferta z najniższą ceną:  139 811,98 zł.             
     Oferta z najwyższą ceną: 239 775,94 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:
 Umowa o roboty budowlane  Nr  1/JK/08/2010  została zawarta w dniu 20.08.2010r.

 

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 26 sie 2010 13:11
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2010 13:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 10488 razy