BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Sieburczyn – odcinek 1

GK. 3410 – 7/ 10                            Wizna, dnia 24.08.2010r.

OGŁOSZENIE

O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

„Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Sieburczyn – odcinek 1” 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:
        
Gmina Wizna,  18-430 Wizna,  ul. Plac kpt. Raginisa 35

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
       Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi wewnętrznej o długości 319,28 m   we wsi Sieburczyn – odcinek 1.

3.  Tryb udzielenia zamówienia:
       
Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  5,  w tym odrzuconych ofert: 1.

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
      
Zakład Drogowy „KAFIL”
     ul. Kalinowa 31,  18-400 Łomża

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

      Cena wybranej oferty:  170 800,00 zł (brutto).

      Oferta z najniższą ceną:  170 800,00 zł.              
    Oferta z najwyższą ceną: 207 400,20 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:
     
Umowa o roboty budowlane  Nr  3/JK/08/2010  została zawarta w dniu 23.08.2010r.

 

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 26 sie 2010 13:17
Data opublikowania: czwartek, 26 sie 2010 13:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 10472 razy