BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 13/2010 z dnia 30 września 2010r. znak: ROŚB.7351-D/12/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+165,72 gm. Wizna, powiat łomżyński, na działkach nr: 131, 417/1, 419/4 (obręb m. Janczewo), 599/1, 599/2 (obręb m. Bronowo) i działce po podziale nr 86/1 (obręb m. Bronowo)  wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr 86 (obręb m. Bronowo) i zatwierdzeniem projektu budowlanego na przebudowę drogi.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 318.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej Gminy Wizna, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Wizna. 

z  up. STAROSTY
Marek Dworakowski
WICESTAROSTA

 

Data powstania: piątek, 1 paź 2010 09:30
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2010 09:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1694 razy