BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania

  GK. 3410 – 14/1/10                              Wizna, dnia 2010.10.06

                                                           

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem do odśnieżania dla potrzeb Gminy Wizna.

            Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz pkt. VII. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.
Czy serwis może znajdować się w odległości większej niż 100 km od Zamawiającego (w tym przypadku 150 km) jeśli wykonawca nie będzie uwzględniał dodatkowej odległości ponad wyznaczone 100 km w kalkulacji kosztów obsługi serwisowej?.

Odpowiedź:
Tylko w odległości nie większej niż 100 km.

                                                                                                  WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 7 paź 2010 07:41
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2010 08:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:32
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1743 razy