BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA szt.1 WRAZ Z PŁUGIEM DO ODSNIEŻANIA

GK. 3410 – 14/10                                                 Wizna, dn. 21.10.2010r.

                 Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na:  DOSTAWA   FABRYCZNIE  NOWEGO  CIĄGNIKA  szt. 1  WRAZ  Z PŁUGIEM DO ODSNIEŻANIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 310386-2010 z dnia 29.09.2010 r 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)  zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy AGROSERWIS Grup sp. z o.o. ŁOPUCHOWO 21,  16-080 TYKOCIN. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: najniższa cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

2)  wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

 Oferta nr 1 – Handlowo Techniczne Usługi Rolnicze „PRIMATOR” H. Kruszewski 18-220 Czyżew  ul. Zambrowska  1A –-  86,14 pkt.

Oferta nr 2 – USŁUGI MARKETINGOWE  Tomasz Pszczółkowski,  06-400 Ciechanów ul. K. Szwanka 4/26  –   86.14  pkt.

Oferta nr 3  – PPHU „SAD –OGRÓD” Sławomir DUDEK  99-440 Zduny, Nowe Zduny 82A –  92,64 pkt.

Oferta  nr 4 - AGROSERWIS  Grup sp. z o.o. ŁOPUCHOWO 21,  16-080 TYKOCIN– 100.00 pkt.

Oferta  nr  5 - P.H.U. REMONT Władysław Rękas  05-510  Konstancin Jeziorna Chylice   ul. Starochylicka 26- 92.30 pkt.

Oferta nr 6  - Centrum Handlowo – Usługowe „DOJLIDY” Spółdzielnia Pracy,  15-555 Białystok ul. Dojlidy Fabryczne 1  - 98.20 pkt.

Oferta nr 7 - ADLER Agro Spółka z o.o. 15-521 Białystok Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 62A  - 96.37 pkt.

Oferta nr 8  - AGROMA Białystok Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul. Elewatorska 9 – 89.27 pkt.

 Oferta nr 10 - AGRO-ROLNIK  Sp. z o.o. 18-411 Śniadowo ul. Kościelna 10 – 94.12 pkt.

Oferta nr 11 - MASTER Płodowscy i wspólnicy  Sp. j. Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych  21-500 Biała Podlaska  ul. Poprzeczna 21 A  - 96.46 pkt.   

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

Uzasadnienie faktyczne

 

1.

 

Pracowniczy Ośrodek Maszynowy  w Augustowie  Spółka z o.o., ul. Tytoniowa  4  16-300 Augustów

 

Art. 89 ust. 1 pkt.2

Nie spełnienie parametrów  technicznych pługa do odśnieżania wymaganych przez zamawiającego           ( załącznik nr 5 do SIWZ.)

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

 

Oferenta, który został wybrany, prosimy w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, (art.94 ust.2 pkt. 1a i 3a ustawy PZP) lub 5 dni od daty otrzymania  (art.. 27 ust.2 ustawy PZP)  ale przed upływem terminu związania ofertą – pkt XIV, ppkt 2. SIWZ  o podpisanie umowy.

Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu.                                                                                                                          

                                                                                                                      WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 22 paź 2010 13:18
Data opublikowania: piątek, 22 paź 2010 13:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2011 12:33
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2015 razy