BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" - zobowiązanie polskich organów samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).

Najpóźniej do dnia 01 lipca 2003 r gminy i powiaty muszą mieć gotowe tzw. Podmiotowe Strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z powyższą ustawą.


Stworzenie Biuletynu zapewni zobowiązanym ustawą podmiotom władzy publicznej:

· realizację wszystkich zobowiązań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
· łatwą i przyjazną administrację zawartością publikowanych treści (automaty aktualizacyjne),
· minimalizację kosztów związanych ze spełnieniem wymogów ustawowych,
· spełnienie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących informacji publicznej,
· promocję w globalnej sieci teleinformatycznej

Sprawy załatwiane są w Urzędzie bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do Urzędu w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna: art. 35 do 37 oraz art. 12 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2003 18:27
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2003 18:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 15940 razy