BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Rutkowskie

GK. 271.1.2011                              Wizna, dnia  21.03.2011r.

 

OGŁOSZENIE
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

„Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Rutkowskie”

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Rutkowskie – odcinek I o długości 538.15m, odcinek II o długości 221.31m. Nawierzchnia o grub. 8 cm – warstwa ścieralna grub. 3cm, warstwa wiążąca 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszyw naturalnych grub. 20cm.

3.  Tryb udzielenia zamówienia:
    
Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  3

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
      
UNIBEP S.A. MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży
     ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających  odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

     Cena wybranej oferty:  329.535,19 zł (brutto).

    Oferta z najniższą ceną:  329.535,19 zł.      
   Oferta z najwyższą ceną: 481.267,45 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:
    
Umowa o roboty budowlane  Nr  6/KJ/03/2011  została zawarta w dniu 15.03.2011r.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

                                                                      

Data powstania: wtorek, 22 mar 2011 08:21
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2011 08:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2012 15:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1722 razy