BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap.

  GK. 271.4.2011                                    Wizna, dnia 2011.04.07

                                                                

            Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap.

            Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt. VII. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.
Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki /kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu ?.

Odpowiedz:
Nie dopuszczamy. SIWZ pkt. 21 Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2012 13:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1544 razy