BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo- Srebrowo – I etap

  GK. 271.4.2011                           Wizna, dnia  16.05.2011r.

 

OGŁOSZENIE
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo- Srebrowo – I etap”

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
      
Gmina Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
     
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacyjnej w m.  Kramkowo relacji Oczyszczalnia    ścieków Wizna – Kramkowo-Srebrowo – I etap,  obejmujący swoim zakresem następujące roboty:
1)  Sieć kanalizacyjna grawitacyjna we wsi Kramkowo z rur PVC fi 200 –   2316m.
2)  Przepompownie ścieków – szt.2.
3)   Rurociągi tłoczne z pompowni P2 we wsi Kramkowo do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Wiźnie  i z pompowni P1 do studni rozprężnej SR1 z rur PVC fi 90mm o długości 2846m.
4)   Przyłącza kanalizacyjne do granicy działki:
     - z rur PVC fi 200  - 281,10 m,
     -  z rur PVC fi 160 – 197,00m,
     - z rur PE fi 75 – 24,0m,
     - studzienki kanalizacyjne fi 315 – szt.14.

3.  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg  nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  4

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
   
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HYDROBUD”   Stefan Brzozowski, ul. Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

      Cena wybranej oferty:  1.711.301,19.zł (brutto).

     Oferta z najniższą ceną:   1.711.301,19 zł.    

    Oferta z najwyższą ceną:  2.855.147,02 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:
  
Umowa o roboty budowlane  Nr  1/ES/05/2011  została zawarta w dniu 12.05.2011r.

          WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 17 maj 2011 10:06
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2011 10:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2077 razy