BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutkach oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013

GK. 271.6.2011                                   Wizna, dnia  23.08.2011r.

OGŁOSZENIE   
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

„Dowóz uczniów  na terenie  gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutkach oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013”

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
·  Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów  na terenie  gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Wiźnie i Rutkach oraz Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2011/2012/2013

3.  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  3

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  Sp. z o.o. , 18-400 Łomża, ul. Al. J. Pilsudskiego 88

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach 
z najniższą i najwyższą ceną:

      Cena wybranej oferty:  319 957.20.zł (brutto za okres 2 lat szkolnych przy 183 dniach dowozu w roku szkolnym) przy stawce 6.20 zł/km brutto

      Oferta z najniższą ceną:  319 957.20.zł (brutto za okres 2 lat szkolnych przy 183 dniach dowozu w roku szkolnym) przy stawce 6.20 zł/km bruto

       Oferta z najwyższą ceną: . 371 563.20.zł (brutto za okres 2 lat szkolnych przy 183 dniach dowozu w roku szkolnym) przy stawce 7.20 zł/km brutto

7.  Data udzielenia zamówienia:
Umowa Nr 2/KJ/08/2011  została zawarta w dniu 22.08.2011r.          

       WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 23 sie 2011 14:17
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2011 14:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2012 15:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1529 razy