BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzenie placu zabaw

  GK. 271.2.2012                                   Wizna, dnia 2012.03.12

                                                               

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont  budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem  w Janczewie  oraz ogrodzenie placu zabaw.

            Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt. 7. SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z rysunkami, opisem parametrów profili i szyb ?

Odpowiedź:
Powyższe zadanie nie posiada zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, ponieważ jak sama nazwa mówi jest to „remont” dokonano jedynie przedmiaru do wyceny. Wymiary okien i drzwi zewnętrzne zostały podane w przedmiarze. Poz. 13 przedmiaru do wyceny przyjąć okna uchylno-rozwierane. Okna profil min. 5 komorowy, szyby jednokomorowe K-1.1, kolor biały, okucia obwiedniowe. Drzwi aluminiowe zimne wewnętrzne, ciepłe zewnętrzne, zewnętrzne szyba bezpieczna obustronnie, dół panel, góra szyba (wewn. i zewn.), klamki, 1 zamek przy zewnętrznych samozamykacz.

 

Pytanie 2.
Czy należy wycenić elementy do montażu rynien oraz rur spustowych (leje, wylewki, kolana, dekle)?

Odpowiedź:
Tak – komplet.

 

Pytanie 3.
Poz. 16, 17 – Czy pokrycie dachu ma być wykonane z blachodachówki powlekanej czy z dachówki cementowej ?

Odpowiedź:
Pozycja 16 wyrażnie określa ,że z blachy powlekanej i w związku z tym poz. 17  kalenica i naroża z również blachy powlekanej

 

Pytanie 4.
Poz. 29 – proszę o podanie prawidłowego obmiaru i jednostki miary skrzydeł drzwiowych ?

Odpowiedź:
Skrzydła drzwiowe łazienkowe  o wym. 80x200 cm,   szt. 4

 

Pytanie 5.
Proszę o podanie ?
v wymiarów stołu do bilardowego: dł. , szer., wys.
v Materiału z jakiego ma być wykonane pole do gry, koloru sukna oraz wymiarów.
v Materiału z jakiego mają być wykonane ramy oraz brzegi ?
v Wysokość bandy
v Czy należy dostarczyć: bile, (ile szt), kije (rodzaj i ilość ), trójkąt (ilość), szczotka (ilość ), kreda (ilość)

Odpowiedź:
Stół bilardowy o wymiarach 270*150*80 cm
Płyta kamienna, kolor sukna zielony
Drzewo liściaste
Wysokość standardowa 10-15 cm
komplet do gry: 2 kije, 16 bil, 2 kredy, trójkąt, szczotka do sukna

      wz. Wójta
 mgr Józef Gawroński
   Sekretarz Gminy

Data powstania: wtorek, 13 mar 2012 14:26
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2012 14:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1765 razy