BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie

  GK. 271.1.2012                                       Wizna, dnia  18.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

„Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz  z  wyposażeniem w Kramkowie”

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
     
Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku świetlicy wiejskiej   wraz z wyposażeniem w Kramkowie  obejmujący swoim zakresem:
1) roboty rozbiórkowe: rozebranie podłóg drewnianych, rozebranie stropów i ścian drewnianych, odbicie tynków wewnętrznych, demontaż ościeżnic drzwiowych i okiennych, rozebranie więźby dachowej i pokrycia dachowego z eternitu, rozebranie kominów wolnostojących i ścianek, wywóz gruzu z rozbiórki;
2) dach: więźba dachowa drewniana z tarcicy nasyconej, pokrycie dachu blachodachówką, obróbki blacharskie, rury spustowe, oraz rynny, boazerie z listew drewnianych – pod wypustami dachu;
3) roboty murowe: zamurowanie otworu drzwiowego, murowanie komina oraz murowanie ścianki działowej;
4) stolarka okienna i drzwiowa: obsadzenie okien i drzwi, obsadzenie parapetów granitowych;
5) tynki wewnętrzne: okładziny z płyt Regips, konstrukcja rusztów, sufity podwieszone wraz z izolacją i ociepleniem;
6) podłoża i posadzki: podkłady betonowe, izolacje, warstwy wyrównawcze, posadzki ceramiczne i z paneli podłogowych oraz cokolik;
7) roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów;
8) roboty elektryczne: tablice rozdzielcze, przewody izolowane jednożyłowe i akcesoria wraz ze sprawdzeniem pomiaru obwodu;
9) instalacja wod-kan.: rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, przyłącze wodociągowe, bateria umywalki i ustępy;
10) roboty zewnętrzne – ocieplenie ścian: ocieplenie ścian płytami styropianowymi M-20 grub. 12 cm wraz ze strukturą zewnętrzną, parapety zewnętrzne aluminiowe wraz z uszczelnieniem;
11)  wyposażenie świetlicy(z dostawą i montażem): stoły – 10szt., krzesła - 60 szt., stół do tenisa stołowego – 1szt., żaluzje Verticale.

3.  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg  nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  12

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
   
 „DROŻĘCKI”  Marek  Drożęcki, Konopki Jabłoń 9, 18 – 300 Zambrów

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

      Cena wybranej oferty:  152.835,42 (brutto).

      Oferta z najniższą ceną:152.835,42 zł     
    Oferta z najwyższą ceną:  211.209,41 zł.

7.  Data udzielenia zamówienia:
     
Umowa o roboty budowlane  Nr  1/ES/04/2012  została zawarta w dniu 18.04.2012r.

      W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

             WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski                                                                      

Data powstania: środa, 18 kwi 2012 15:46
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2012 15:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:11
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1741 razy