BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw

GK. 271.2.2012                                      Wizna, dnia  11.05.2012r.

OGŁOSZENIE
O   UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

„Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz  z  wyposażeniem w Janczewie  oraz ogrodzeniem placu zabaw” 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    
Gmina Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.  Określenie przedmiotu zamówienia:
    
Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku świetlicy wiejskiej
     wraz z wyposażeniem w Janczewie oraz ogrodzeniem placu zabaw
 
  obejmujący swoim zakresem:
1)  roboty rozbiórkowe: rozebranie ścian, filarów, wyjęcie ościeżnic, 
     zdjęcie skrzydeł, rozebranie rur spustowych rynien oraz pokrycia 
     dachowego z eternitu,
2)  stolarka okienna i drzwiowa: obsadzenie ościeżnic drzwiowych,
     skrzydeł drzwiowych, montaż drzwi dwuskrzydłowych  oraz  okien,
3)  obsadzenie parapetów  okiennych,
4)  pokrycie dachowe blachodachówką wraz robotami blacharskimi 
     wykończeniowymi – kalenice i naroża, pasy nadrynnowe, wymiana rur
     i rynien,
5)  licowanie ścian i układanie posadzek z płytek na zaprawie klejowej,
6)  ścianki z płyt gipsowych, zamurowanie otworów w ścianach,
7)  malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
8)  armatura sanitarna-montaż: ustępy, pisuary, umywalki wraz z
     wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych,
9)   wyposażenie świetlicy (z dostawą i montażem) stoły–16szt., krzesła-
     70 szt., stół bilardowy – 1szt., żaluzje Verticale,
10)  ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych, brama
       wjazdowa w kątowniku 45x45 mm, słupki z kształtowników 
      100x100mm  oraz furtka wejściowa.

3.  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg  nieograniczony.

4.  Liczba otrzymanych ofert:  11

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
     Firma Handlowo - Usługowa „AND-BUD” Andrzej Kulasiński,
     ul. Błękitna 14, 07-410 Ostrołęka

6. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających 
    odrzuceniu ofertach  z najniższą i najwyższą ceną:

      Cena wybranej oferty:  146.366,49 (brutto)

      Oferta z najniższą ceną:   146.366,49 zł               
     Oferta z najwyższą ceną:  219.527,72 zł. 

7.  Data udzielenia zamówienia:
    
Umowa o roboty budowlane  Nr  1/ES/05/2012  została zawarta w dniu     09.05.2012r.            

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.                                                                                             

       WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski                                  

Data powstania: piątek, 11 maj 2012 11:13
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2012 11:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:54
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1669 razy