BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”

  GK.271.6.2012                                            Wizna, 15.06.2012

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z autopompą o wydajności 378 l/min. przy ciśnieniu 40 bar?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodu z autopompą o wydajności 378 l/min. przy ciśnieniu 40 bar o ile wydajność min. tej autopompy przy 8 barach wynosi 1600 l/min.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przedstawienie świadectwa dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3
W załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający pisze: „Wykonawca doposaży w niżej wymieniony sprzęt (…), jednak nie ma żadnej listy wyposażenia. Co Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dołączył listy wyposażenia, zatem Wykonawca nie ma obowiązku doposażenia w dodatkowy sprzęt. 

Informuję, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów.

     WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 15 cze 2012 14:05
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2012 14:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1624 razy