BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

GK.271.6.2012                                        Wizna, 18.06.2012

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

            Na podstawie art. 38. Ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz pkt 7 SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
W załączniku nr 5 do SIWZ (Specyfikacja zakupywanego sprzętu) Zamawiający pisze: Wykonawca doposaży w niżej wymieniony sprzęt…, Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli niżej wymieniony sprzęt, o jaki sprzęt chodzi Zamawiającemu, gdyż żaden nie jest wymieniony.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dołączył listy wyposażenia, zatem Wykonawca nie ma obowiązku doposażenia w dodatkowy sprzęt.

Pytanie 2
W załączniku nr 5 do SIWZ (Specyfikacja zakupywanego sprzętu) Zamawiający wymaga autopompy o wydajności 1600 l przy 8 barach i 400 l przy ciśnieniu 40 bar. Czy Zamawiający dopuści autopompę o wydajności 2600 l przy ciśnieniu 8 bar i 250 przy ciśnieniu 40 bar?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza autopompy o wydajności 2600 l/min. przy ciśnieniu 8 bar i 250 l/min. przy ciśnieniu 40 bar, gdyż wymienione parametry przy ciśnieniu 8 bar są znacznie niższe od minimalnych wymagań Zamawiającego

 

Informuję, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów.

       WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2012 16:44
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2012 16:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1598 razy