BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

GK. 271.6.2012                                  Wizna, dn. 11.07.2012r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  Dostawy
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem.

3. Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

4.  Liczba otrzymanych ofert: 1

5. Liczba odrzuconych ofert: 0

6. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, woj. śląskie.

7. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty: 593676,00 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 593676,00 zł        
          
Oferta z najwyższą ceną:
593676,00 zł

8. Data udzielenia zamówienia:
Umowa nr 1/RD/07/2012 została zawarta w dniu 05.07.2012r.

         WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 11 lip 2012 15:20
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 15:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1545 razy