BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie

GK. 271.5.2012                                              Wizna, dn. 11.07.2012r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  Roboty budowlane

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Kramkowie obejmujący swoim zakresem: - roboty rozbiórkowe: rozebranie belek stropowych, demontaż ościeżnic drzwiowych i okiennych, rozebranie więźby dachowej i pokrycia dachowego z eternitu, rozebranie kominów wolnostojących i ścianek, wywóz gruzu z rozbiórki; - dach: więźba dachowa drewniana z tarcicy nasyconej, pokrycie dachu blachodachówką, obróbki blacharskie, rury spustowe, oraz rynny, boazerie z listew drewnianych - pod wypustami dachu; - roboty murowe: zamurowanie otworu drzwiowego, murowanie komina oraz murowanie ścianki działowej; - stolarka okienna i drzwiowa: obsadzenie okien i drzwi, obsadzenie parapetów granitowych; - tynki wewnętrzne: okładziny z płyt Regips, konstrukcja rusztów, sufity podwieszone wraz z izolacją i ociepleniem; - podłoża i posadzki: podkłady betonowe, izolacje, warstwy wyrównawcze, posadzki ceramiczne oraz cokolik; - opaska - wieniec żelbetowy na ścianach, wzmocnienie ścian poprzez wykonanie słupów - roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów; - roboty elektryczne: tablice rozdzielcze, przewody izolowane jednożyłowe i akcesoria wraz ze sprawdzeniem pomiaru obwodu; - instalacja wod-kan.: rurociąg z rur PVC kanalizacyjnych, bateria umywalki i ustępy; - roboty zewnętrzne - ocieplenie ścian: ocieplenie ścian płytami styropianowymi M-20 grub. 12 cm wraz ze strukturą zewnętrzną, parapety zewnętrzne aluminiowe wraz z uszczelnieniem; - wyposażenie świetlicy (z dostawą i montażem): stoły - 10 szt., krzesła - 60 szt., stół do tenisa stołowego - 1 szt., żaluzje Verticale.

3. Tryb udzielenia zamówienia:    Przetarg nieograniczony

4.  Liczba otrzymanych ofert: 3

5. Liczba odrzuconych ofert: 0

6. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach , ul. Konstytucji 3-go Maja 2A/55, 18-400 Łomża, woj. podlaskie.

7. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty: 192.458,21 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 192.458,21 zł          
        
Oferta z najwyższą ceną:
218.219,54 zł

8. Data udzielenia zamówienia:
Umowa nr 2/ES/07/2012 została zawarta w dniu 10.07.2012r.

       WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 11 lip 2012 15:25
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 15:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:55
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1624 razy