BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap

GK. 271.8.2012                                                     Wizna, dnia 2012.07.12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo – Srebrowo – I etap .

            Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz pkt. 7.  SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.
Proszę o sprezyzowanie na czym ma polegać reperacja studni kanalizacyjnych żelbetowych Ø 1200 mm, informacja potrzebna jest do rzetelnej wyceny . W przedmiarze  poz. 24 oraz poz. 56  ?

Odpowiedź:
Wymieniona w poz. 24 i 56 przedniaru  reperacja studni kanalizacynych polega, na: uszczelnieniu studni, zamontowanie stopni włazowych w ilości 4-5 szt. na 1 studnie  oraz wykonanie kinet w studzienkach na rurociągu  grawitacyjnym poz. 24 przedmiaru.

Pytanie 2.
Które dokładnie studnie żelbetowe Ø 1200 mm są do wykonania  a które do reperacji na zadaniu jw.?

Odpowiedź:
Studnie żelbetowe Ø 1200 mm do wykonania są  na rurociągu zgodnie z oznaczeniem na legendzie zamieszczonej na załączniku graficznym ( przebieg trasy kanalizacji sanitarnej) oznaczonej odpowiednim kolorem na rurociągu do wykonania. Legenda zamieszczona na pliku – projekt  zagospodarowania  - od P1 do SR1.


           wz Wójta
 mgr Józef Gawroński
    Sekretarz Gminy

 

Data powstania: piątek, 13 lip 2012 13:44
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2012 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2012 12:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1557 razy